DE KLEINE LETTERTJES

Ledenvoordeel:
De aanbiedingen, al dan niet in vorm van vouchers, worden niet door Univé Rivierenland gedaan maar door de leverancier. Een koopovereenkomst komt altijd tot stand tussen consument/koper en de leverancier, en Univé Rivierenland draagt daar op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor. De verhouding tussen Univé Rivierenland en de bezoeker van de website is geen aanbod tot het doen van een koopovereenkomst op afstand tussen Univé Rivierenland en de koper. Er vinden geen transacties op het platform plaats. Het voordeel staat op het platform, samen met het verhaal en content die relevant is bij het voordeel. Als de bezoeker interesse heeft wordt hij/zij naar de leverancier geleid. In de voorwaarden van de aanbieding wordt altijd genoemd of een aanbieding opgehaald dient te worden op een bepaalde locatie, of dat de aanbieding naar het postadres wordt verstuurd. We bieden geen exclusiviteit aan partijen. Iedereen kan een voordeel aanmelden, mits het voordeel past bij Univé Rivierenland. Wordt het voordeel geplukt, dan krijgt de bezoeker een e-mail met de voucher waarmee korting verkregen kan worden. Bij winacties behoudt Univé Rivierenland zich het recht om de winnaar met naam en toenaam te mogen vermelden in haar communicatie-uitingen. 

Sponsoring:
Wij ontvangen dagelijks de meest uiteenlopende verzoeken. En hoe graag wij ook zouden willen, helaas kunnen wij niet elk initiatief ondersteunen. We hebben een aantal beoordelingscriteria opgesteld. Twijfel je of jouw plan voor sponsoring in aanmerking komt of denk je gewoon een ultiem goed en uniek idee te hebben dat buiten onze criteria valt? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Het te sponsoren initiatief vindt plaats binnen het werkgebied van Univé Rivierenland (Regio Utrecht, Regio Rivierenland, Regio Noord-Brabant of Regio Limburg).
 • De gesponsorde partij is een professionele en betrouwbare organisatie (en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel). Daarnaast is het een pré als de organisatie een verklaring omtrent goed gedrag heeft.
 • Univé sponsort partijen die goed bij de organisatie passen, hierbuiten vallen politieke partijen of kerkgenootschappen of andere doelen die maatschappelijke discussie oproepen. Risicovolle en gezondheidsbedreigende projecten komen eveneens niet in aanmerking.
 • Univé sponsort verenigingen, stichtingen of soortgelijke organisaties. Helaas kunnen wij geen individuen ondersteunen.
 • Univé doet geen donaties.
 • Sponsorprojecten die voordeel bieden voor onze leden hebben onze voorkeur. Daarnaast levert Univé ook graag zelf een bijdrage aan de uitvoering van het sponsorproject.
 • De insteek van de samenwerking is win-win; elke goede samenwerking begint met een onderbouwd sponsorplan. Als de plannen zijn goedgekeurd stelt Univé een sponsorcontract op.
   

Fotowedstrijd:
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door Vruchtenplukken.nl. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer (met toestemming van ouders/verzorgers) akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • 1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.
 • 2.De winnaar kan tot uiterlijk 1 week na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Hierover ontvangt hij bericht via e-mail. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 • 5. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door een daartoe aangestelde derde. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs.
 • 6. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
 • 7. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar vruchtenplukken@unive.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.